دانلود ترجمه مقاله یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی – خرید آنلاین و دریافت

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
محقق گرامی،شما با جستجوی ترجمه مقاله یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(ترجمه مقاله یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

یک مدل انتخابموتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی
چکیده
تکامل فرهنگی یک فرایند پیچیده است که می تواند در چند سطح اتفاق بیفتد در سطح افراد در یک جمعیت،هر انسانی دارای یک سری ویژگیهای فرهنگی است که او می تواند به فرزندان خود (انتقال عمودی) یا به دیگرااعضای جامعه اش ( انتقال افقی ) منتقل کندبنابراین بسامد (تعداد)نسبی یک ویژگی فرهنگی در یک جمع

ادامه مطلب