تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
محقق گرامی،شما با جستجوی تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

Keywords
Wireless networks
Opportunistic routing
Maximum performance
Analytical model

ادامه مطلب