دانلود فایل ( برخی اصلاحات بازاریابی)

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
نام محصول دانلودی: برخی اصلاحات بازاریابی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

واژگان و اصطلاحات بازاریابی
در 3 صفحه به واژگان ومعانی بازاریابی پرداخته شده است
بازاریابی
لغات بازاریابی
مدیریت بازرگانی

ادامه مطلب