کاملترین فایل بررسی اثرات روش كاشت و تراكم بذر بر عملكرد علوفه-یونجه یزدی در شرایط شوری

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
اینک شما با جستجوی ((بررسی اثرات روش كاشت و تراكم بذر بر عملكرد علوفه-یونجه یزدی در شرایط شوری)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی اثرات روش كاشت و تراكم بذر بر عملكرد علوفه-یونجه یزدی در شرایط شوری- شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

چكیده

یونجه با توجه به خصوصیات خود در بین گیاهان علوفه ای دارای اهمیت زیادی می باشد و عمدتاً هزینه های تولید علوفه آن مربوط به كاشت می باشد كه در این رابطه میزان بذر مورد استفاده جهت كاشت با در نظر گرفتن هزینه بذر با اهمیت تلقی می گردد و بایستی به دنبال روشی بود كه میزان بذر مصرفی را كاهش داد در این تحقیق دو روش كاشت دست پاش و خطی به عنوان فاكت

ادامه مطلب