دانلود (مشکلات در فضای اینترنتی برای جوانان)

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
محقق گرامی،شما با جستجوی مشکلات در فضای اینترنتی برای جوانان وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مشکلات در فضای اینترنتی برای جوانان)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

فهرست
مقدمه
ایجاد مطالبات جدید اجتماعى
تهدید بنیان هاى خانواده و نارضایتی های خانوادگی
تغییر نقش هاى اجتماعى
تغییر در اوقات فراغت
اعتیاد اینترنتى
شکل گیرى خرده فرهنگ هاى مختلف
ابعاد سیاسى
ابعاد فرهنگى
آسیب های ناشی از استفاده نادرست و کنترل نشده از اینترنت
مهمترین آسیب های اینترنت
آسیب های اجتماعی ناشی از اینترنت
انواع آسیب های ناش

ادامه مطلب