دانلود فایل ( دانلود پایان نامه صفحه آرایی)

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
محقق گرامی،شما با جستجوی دانلود پایان نامه صفحه آرایی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(دانلود پایان نامه صفحه آرایی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

صفحه آرائی
صفحه آرائی درزبان فارسی با دو نام لی آوات ومیزانپاژو یا دیزاین مورداستفاده است وآن عبارت است ازاجرای طرح و لی آوات از جمله تبدیل ستونهای چاپی مثلا تبدیل ستونهای بیرون زده شده بوسیله ماشین الکترونیک به صفحه ها که معمولا باید به روش افست به چاپ برسند
این نوع دیزاین صفحه دارای شاخهائی در زمینه های کتاب است که خود کتاب شامل متن خالص مانند

ادامه مطلب